تبلیغات
معلم چند پایه ( رضا نادریان - شهرضا ) - عوامل موثر در یادگیری
معلم چند پایه ( رضا نادریان - شهرضا )
آموزش، همه جا، همه وقت، برای همه
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


رضا نادریان
معاون آموزگار دبستان امام علی (ع) استان اصفهان دراین وبـــــلاگ سعی دارم به َدورازهـرگونه دغدغه فکری ومعیشتی وسایل کمک آموزشی دست سازو مقالات ومطالبی که در زمیـنه شغلی برای معلمان، مفیداست را با همکاری سایر همکاران جمع آوری نموده و این کمترین تلاش خود راتقدیم می کنم به :
همه ی آنـانی که با عشق شروع می کنند وبا مـهربانی و صداقت زندگی می نمایند.
وباپاکی...
مگر این گونه بودن پایانی به دنبال دارد؟
وسخن پایانی این که:
ذهن ظــــــرفی نیست كه باید پر شود، بلكه آتشی است كه باید افروخته شود.
اعتبار انسانها به حضورشان نیست بلکه به دلهره ایست که در نبودشان درست میکنند.
ایمیل نویسنده ی وبلاگ : rezanaderian52@gmail.com

مدیر وبلاگ : رضا نادریان
نظرسنجی
نظر شما درباره مطالب این وبگاه چیست؟


عوامل موثر در یادگیری
1.آمادگی
2.انگیزه وهدف
3.تجارب گذشته ی فرد
4.شرایط ومحیط آموزشی
5.رابطه ی کل با جزء
6.روش تدریس معلم
7.تمرین وتکرار

عوامل موثر در یادگیری
1.آمادگی
2.انگیزه وهدف
3.تجارب گذشته ی فرد
4.شرایط ومحیط آموزشی
5.رابطه ی کل با جزء
6.روش تدریس معلم
7.تمرین وتکرار
آمادگی :شاگرد باید از نظر روحی وجسمی عقلی وعاطفی رشد کافی کرده باشدتا بتواند به خوبی یادبگیردویادگیری زمانی برای او مفید است که از هرنظر آمادگی داشته باشددر غیر این صورت یادگیری برای او خسته کننده است.آمادگی افراد در زمینه های مختلف متفاوت است ممکن است فرد از نظر عقلی آماده باشد اما از نظر عاطفی نسبت به امر مورد نظر فاقد احساس مطبوع باشد؛مثل ترس از معلم، دلهره ،اضطراب وپریشانی فکر یادگیری رادر زمینه ی مورد نظر مختل میکند.هرچه فرد آمادگی بیشتری داشته باشد برای انجام دادن رفتار به محرک کمتری نیاز دارد؛مثلا"خنداندن یک انسان خوشحال بسیا رساده تر از خنداندن یک شخص غمگین است.پس تدریس وفعالیت معلم زمانی بیشترین تاثیررا دریادگیری دارد که شاگرد آمادگی لازم را از هر جهت داشته باشد.
انگیزه : یادگیری معلول انگیزه های متفاوتی است.از مهمترین آنها میل ورغبت شاگرد به آموختن است که باعث می شود اورا به فعالیت وادارد.عامل دیگر انگیزه هدف است که به انسان جهت می دهد اگر انسان هدف قابل وصولی داشته باشداورا به خواستن وطلب کردن وادار می کندونیروی لازم یرای فعالیت را به او می دهدوسبب پیدایش اراده در او می شود.
تجربه به ما نشان داده که شاگردان معمولا"بادرس درگیر نمی شوندواجتناب می کنندچرا؟
مهمترین عامل نداشتن انگیزه است .انگیزه ی درونی پایدارتر از انگیزه ی بیرونی است.ماننداحساس رضایت.زمانی که انگیزه درونی کمرنگ شده بایداز انگیزه بیرونی استفاده کرد.
مواردی که باعث به وجودآوردن انگیزه در دانش آموزان می شود.
1.فهمیدن مطلب ولذت بردن از آموختن
2.استفاده بهینه از فضا برای جلب نظر شاگردان
3.سازماندهی مطالب واستفاده از فنون متنوع تدریس
4.تداوم یادگیری درگرو تدریس مطالب با ارزش
تجارب گذشته ی فرد:تجربه ها وآموخته های گذشته ی شاگرد (ساخت شناختی اوراتشکیل می دهند.آمادگی شاگرد تاحدودی تحت تاثبر تجارب گذشته ی اوست.فرد وقتی مفهومی را واقعا" می آموزد که پایه وریشه درتجارب گذشته اش داشته باشد اگر این ارتباط برقرار نشود یادگیری به معنای خاص خود صورت نخواهد گرفتبنابراین معلم باید فعالیتهای آموزشی خودرا براساس تجارب گذشته ی شاگردان ومتناسب با ساخت شناختی طراحی واجرا کندتوجه به این امر اساسی موفقیت در کارهای تربیتی است.
محیط یادگیری:هرچه محیط از نظر فیزیکی مثل نور ،هوا ،تجهیزات وامکانات آموزشی بهتر باشد یادگیری بهتر صورت می گیرد.
محیط عاطفی نیز د ریادگیری بسیار موثراست مثل رابطه بین معلم وشاگرد، رابطه شاگردان باهم،رابطه والدین ونگرش والدین ومربیان درزمینه ی تربیت کودکان .
روش تدریس معلم:اگر معلم یادگیری را فقط کسب معلومات بداند واز روشهای غیرفعال استفاده کند .مطالب را طوطی وار از دانش آموز بخواهد با اصول یادگیری آشنا نباشدمسلم است که در تقویت کنجکاوی وپرورش استعداد وتفکر علمی شاگردان موفقیتی بدست نخواهدآورداگر معلم خودرا راهنما وایجاد کننده شرایط مطلوب یادگیری بداند به جای انتقال اطلاعات روش کسب تجربه را به شاگردان می آموزدوآنان را در برخورد با مسائل فعالتر خواهد کردوبا چنین روشی ،شاگرد فقط حقایق علمی را یادنکمی گیرد بلکه با روشهای کسب معرفت نیز آشنا می شود.ودر فرایند یادگیری ،ابتکار وخلاقیت خودرا به کار خواهد انداخت.
رابطه ی کل با جزء:طرفداران مکتب گشتالت معتقدند کل ،اجزاء را دریک طرح وزمینه قرار می دهدوارتباط آنهارا روشن می سازد .به نظر ایشان ،اجزاءبه تنهایی معنا ومفهوم ندارندووقتی در یک طرح وزمینه قرار گیرند معنا پیدا می کنند.طرح یا کل قابل انتقال وتعمیم است اما اجزاء این خصوصیت را ندارندمطالعه ی فرایند یادگیری نشان خواهدداد که حرکت از کل به جزء روند یادگیری را بهتر وفهم مطالب را آسانتر می کند.مطالعه از کل به جزء با مشخص کردن روابط جزء با کل باث افزایش قدرت تحلیل در فرا گیران ویادگیری معنی دار می شود.
تمرین وتکرار :تاثیر تمرین در فرایندیادگیری وحیطه های مختلف آن خصوصا"در حیطه روانی –حرکتی انکار ناپذیر است.(کار نیکو کردن از پر کردن است) مانند بازی روی یخ یا رانندگی که فقط درنتیجه تمرین وتکرار یادگرفته می شوند.اما این نکته راباید در نظر گرفت که کیفیت اجرای تمرین ،مقدار وزمان آن نقش بسیار مهمی در تثبیت یا عدم تثبیت رفتاردارد. چنانکه آزمایشهای متعدد نشان داده است که اجرای تمین در زمان غیر متمرکز اثر یادگیری بیشتری نسبت به اجرای تمرین در زکمان متمرکز داردمثلا"شاگرد موضوع مورد یادگیری را در دوتمرین 20 دقیقه ای ،زودتر از یک تمرین 40 دقیقه ای یادمی گیرد.
شرایط تکرار وتمرین:منظم ومرتب .طول دوره های آن مناسب باشد. در شرایط واقعی وطبیعی انجام گیرد. باید بلافاصله از نتیجه تمرین وکارکرد خود مطلع شود.نباید بیش از حد طولانی وخسته کننده باشد.
نوع مطلب : مشاوره، 
برچسب ها : یاد گیری موثر، یاد گیری،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 12 آذر 1391
چهارشنبه 16 اسفند 1396 12:36 ق.ظ
این واقعا بسیار پیچیده در این زندگی فعال برای گوش دادن اخبار در تلویزیون، در نتیجه من
فقط برای این منظور از وب استفاده کرده و داغترین اطلاعات را بدست آورید.
دوشنبه 2 بهمن 1396 10:40 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers
جمعه 24 آذر 1396 06:01 ب.ظ
سلام، من وبلاگ خود را با استفاده از گوگل حتی به دنبال یک موضوع مشابه، خود را
سایت اینجا بود، عالی به نظر می رسید من آن را در نشانکهای گوگلم نشانه گذاری کرده ام.

سلام، فقط از وبلاگ شما از طریق Google آگاه شد
و واقع است که آن را واقعا آموزنده است. من به برزیل احتیاج دارم
در صورت ادامه این امر در آینده، سپاسگذارم.
احتمالا بسیاری از افراد دیگر از نوشتن شما سود خواهند برد.

به سلامتی!
دوشنبه 6 آذر 1396 07:18 ب.ظ
چیزهای عالی اینجا از دیدن پست های شما خیلی خوشحال هستم.
خیلی ممنونم و من نگاهی به آینده می خواهم تا به شما لمس کنم
لطفا ایمیل من را رها کن
یکشنبه 14 آبان 1396 03:17 ق.ظ
سلام! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای محافظت در مقابل هکرها ایجاد کند؟
من در مورد از دست دادن همه چیزهایی که به سختی کار کرده ام، منفعلانه هستم. هر گونه پیشنهاد؟
دوشنبه 8 آبان 1396 11:59 ب.ظ
شما خیلی عالی هستید من اعتقاد ندارم که من قبلا از این قبیل مطالب خوشم آمد.

خیلی شگفت انگیز برای پیدا کردن کسی با افکار منحصر به فرد در مورد این موضوع.
واقعا.. با تشکر از شروع این تا. این وب
سایت چیزی است که در وب مورد نیاز است، کسی با یک
کمی اصالت!
دوشنبه 8 آبان 1396 07:58 ب.ظ
سلام! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای محافظت در مقابل هکرها ایجاد کند؟
من در مورد از دست دادن همه چیزهایی که به سختی کار کرده ام، منفعلانه هستم. هر توصیه ای
دوشنبه 8 آبان 1396 04:08 ب.ظ
مقاله خوب من برخی از این مسائل را خواهم آموخت
خوب..
دوشنبه 8 آبان 1396 03:23 ب.ظ
من بازدید کننده منظم هستم، چگونه همه شما هستم؟ این مقاله ارسال شد
در این سایت واقعا جالب است.
دوشنبه 8 آبان 1396 02:46 ب.ظ
این ایده های واقعا عالی در مورد وبلاگ نویسی است.

شما در اینجا برخی از عوامل دلسرد کننده را لمس کرده اید. هر راهی نگه دار
بالا بردن
دوشنبه 8 آبان 1396 02:45 ب.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان ایجاد می کنیم.
وب سایت شما با اطلاعات ارزشمند برای کار در اختیار ما قرار داد. شما یک کار قابل توجه انجام داده اید و کل جامعه ما از شما سپاسگزار است.
دوشنبه 8 آبان 1396 02:43 ب.ظ
سلام با استفاده از وردپرس برای پلت فرم سایت شما؟
من تازه به وبلاگ وبلاگنویسی هستم اما سعی دارم شروع کنم
و خودم را بساز آیا شما نیاز به مهارت های برنامه نویسی برای ایجاد وبلاگ خود دارید؟
هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
یکشنبه 30 مهر 1396 04:03 ق.ظ
سلام به هر کس، به همین دلیل است که من واقعا مایلم خواندن این پست وبلاگ به طور منظم به روز شود.
این مواد از چیزهای پیچیده تشکیل شده است.
شنبه 15 مهر 1396 05:21 ب.ظ
سلام! این اولین بازدید من در وبلاگ شماست!
ما یک تیم از داوطلبان هستیم و یک پروژه جدید را در جامعه ای که در همان طاقچه قرار دارد شروع می کنیم.
وبلاگ شما به ما اطلاعات مفیدی برای کار کردن داده است. شما یک کار فوق العاده ای انجام داده اند!
جمعه 29 اردیبهشت 1396 08:41 ق.ظ
I am curious to find out what blog system you are
utilizing? I'm having some minor security issues with my latest site and I'd like to find something more secure.
Do you have any solutions?
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:35 ب.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:18 ق.ظ
Good write-up. I certainly love this website. Thanks!
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 02:52 ق.ظ
These are really wonderful ideas in regarding blogging.
You have touched some nice factors here. Any way keep up
wrinting.
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:44 ب.ظ
Really no matter if someone doesn't be aware of then its up to other users that they will help, so
here it occurs.
یکشنبه 20 فروردین 1396 12:29 ق.ظ
I like the helpful info you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.

I am quite sure I'll learn many new stuff right here! Best of luck for
the next!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پیوندها
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
دیکشنری
جستجو گر گوگل
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
 تصاویر type="text/javascript" src="http://pichak.net/blogcod/random-photos/art-painting/random.js">
استخاره قرآن
استخاره آنلاین با قرآن کریم

نمایشگر آی پی فارسی پیشرفته فال حافظ

نمایشگر آمارآلکسا
اول صفحه اوقات شرعی
تعبیر خواب

تعبیر خواب آنلاین

رتبه سنج گوگل داستان كوتاه
داستان روزانه
وضعیت آب وهوا ****

قالب وبلاگ

بنیاد خیریه مهر نور, بنر حمایتی,بنر خیریه,بنر مهر نور